اطلاعیه مهم امتحانی

اطلاعیه مهم امتحانی

اطلاعیه مهم امتحانی 

 

 

به استحضارمی رساند باتوجه به تغییر تاریخ امتحانی برخی از دروس می بایست حتما کارت امتحانی مجدد اخذ گردد .

لطفاً دانشجویان محترم به این موضوع توجه داشته باشند

30 دی ماه 1399