پیام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ورباط کریم در خصوص روز دانشجو

پیام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ورباط کریم در خصوص روز دانشجو

پیام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ورباط کریم در خصوص روز دانشجو 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
از روزهای بسیارمهم نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۶ آذر، روز دانشجو است.فلسفه نامگذاری این روز به جهت جان نثاری وشهادت سه دانشجوی عزیز(احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی ومصطفی بزرگ نیا) در ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲ است که درمسیر اعتراض ومقاومت آنها  نسبت به ورود فرستاده امپریالیسم جهانی( آمریکا)به ایران صورت گرفت.۱۶ آذر ریشه درمقاومت وایستادگی عزیزان این مرز وبوم دربرابر ظلم واستعمار بوده است.   انتظار میرود دانشجوی امروز با آگاهی، بصیرت سیاسی ومعرفت دینی ، دشمن دیروز را که همچنان به کبر و عداوت خود ادامه میدهد و دانشمندان لایق و مومن مارا نشانه گرفته است، بشناسد وآگاه باشد که تنها از راه تجهیز به سلاح بُرّنده علم و زره مقاوم ایمان میتواند، تمدن جدید اسلامی را دربستر جامعه دینی محقق کند واز این رهگذر به جهانیان ثابت کند که امروز توانایی علاوه بردانایی به ایمان قلبی ومقاومت نیاز دارد. این سه مولّفه درجوانان امروز باید به فعلیت برسد تا کشور عزیزمان ایران بیش ازپیش قوی وپابرجا بماند. اینجانب این روز بزرگ را به همه دانشجویان عزیز تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای همه آنها دارم. دکتر سید عبداله میرغیاثی