ورود به پرتال آموزشیار ( کد واحد رباط کریم 559 )

ورود به پرتال آموزشیار ( کد واحد رباط کریم 559 )

ورود به پرتال آموزشیار ( کد واحد رباط کریم 559 )

 

 

 

 

 

 

برای ورود به روی لینک زیر کلیک کنید

http://edu.iau.ac.ir/

(( نام کاربری برای دانشجویان : edu@شماره دانشجویی 559

پسورد:شماره دانشجویی 559))

در صورتیکه دانشجویان محترم نتوانستند از طریق بالا ورود پیدا کنند ، لطفاً از  لینک پایین را استفاده نمایند 

http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

 

در ضمن در صورت نیاز به پشتیبانی به سامانه زیر وارد شوید

https://pasokh.iau.ac.ir/

 

فیلم آموزشی نحوه ورود دانشجویان