مراحل ثبت نام ورودی های جدید

مراحل ثبت نام ورودی های جدید

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان محترم، خواهشمند است جهت تسهیل در امر ثبت نام و رفاه حال خود مطالب مندرج در این صفحه را با دقت مطالعه فرمایید.

 

 

 

مراحل ثبت‌نام و انتخاب واحد

1- مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی http://edu.iau.ac.ir/    و بارگذاری و تکمیل فرم ها طبق زمانبندی مربوطه  ( راهنمای شماره 1)

2- اخذ شماره دانشجویی  ( راهنمای شماره 2)

3-- انتخاب واحد(راهنمای شماره 3)