اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات
رسول حیدری مربی دانشجوی دکتری: حسابداری دانشگاه تهران
سعید پیرویسی مربی کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد همدان - از 1383 تا 1386
عباس کولیوند مربی فوق لیسانس حسابداری
عبداله اسدزاده مربی دكتراي مديريت بازرگاني گرایش استراتژیک