اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تحصیلات
مهران خلج استادیار دكتراي مهندسي صنايع با گرايش تحقيق در عمليات
محمد رضا خلج استادیار دکتری مهندسی صنایع
امیر حسین کمالی استادیار دکتری مهندسی صنایع
کبری شریفیان مربی دانشجوی دکتری از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات