اخبار و اطلاعیه های گروه

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی شیمی

گروه شیمی سه شنبه ۱۶ شهریور

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی شیمی