اخبار و اطلاعیه های گروه

استاد دنیادیده

دانشکده فنی و مهندسی چهار شنبه ۱۷ شهریور

استاد دنیادیده

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ورودیهای جدید

دانشکده فنی و مهندسی شنبه ۲۷ شهریور

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ورودیهای جدید

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای جدید

دانشکده فنی و مهندسی شنبه ۲۷ شهریور

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای جدید

اطلاعیه زمانبندی ثبت نام ورودی های جدید سال تحصیلی 96-95

دانشکده فنی و مهندسی پنج شنبه ۱۸ شهریور

اطلاعیه زمانبندی ثبت نام ورودی های جدید سال تحصیلی 96-95

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی شیمی

دانشکده فنی و مهندسی شنبه ۲۰ شهریور

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی شیمی

فراخوان عضویت در انجمن علمی عمران واحد رباط کریم

دانشکده فنی و مهندسی یک شنبه ۲۱ شهریور

فراخوان عضویت در انجمن علمی عمران واحد رباط کریم

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

دانشکده فنی و مهندسی یک شنبه ۲۱ شهریور

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

اطلاعیه سرویسهای ایاب و ذهاب

دانشکده فنی و مهندسی شنبه ۲۷ شهریور

اطلاعیه سرویسهای ایاب و ذهاب