اخبار و اطلاعیه های گروه

ثبت نام بدون آزمون در بزرگترین دانشگاه حضوری جهان

روابط عمومی جمعه ۵ شهریور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم در رشته هایی که در ذیل ذکر گردیده به صورت بدون آزمون ثبت نام بعمل می آورد لطفا جهت ثبت نام اینترنتی به آدرس www.azmoon.org مراجعه نموده و سپس در تاریخی که متعاقباً در همین سایت اعلام خواهد شد به دانشگاه مراجعه فرمایید.

ارتقاء درجه دانشگاه از واحد کوچک به واحد متوسط

روابط عمومی جمعه ۵ شهریور

ارتقاء درجه دانشگاه از واحد کوچک به واحد متوسط