اخبار و اطلاعیه های گروه

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 96-95

معاونت آموزش یک شنبه ۱۴ شهریور

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 96-95

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

معاونت آموزش یک شنبه ۱۴ شهریور

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95