اخبار و اطلاعیه های گروه

برگزاری سمینار تخصصی کارآفرینی و راهکارهای نیل به آن

معاونت پژوهش و فناوری جمعه ۵ شهریور

برگزاری سمینار تخصصی کارآفرینی و راهکارهای نیل به آن توسط باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد رباط کریم