درباره گروه

گروه علوم پایه:

دکتر امیر صادقی --- سوابق علمی

دکتر الناز حقی ---سوابق علمی

دکتر فریباداستانی---سوابق علمی


معرفی دروس علوم پایه:

فيزيک: علم مشخص کردن قوانين رياضي حاکم بر اجزاي طبيعت بر پايه مشاهدات تجربي است.يکي از کارهاي اصلي اين علم اندازه‌گيري کميت‌هاي مختلف و پيدا کردن روابط بين اين اندازه‌هاست و براي همين فيزيک را علم اندازه‌گيري خوانده‌اند. امروزه فيزيکدان‌ها سامانه‌هاي بسياري را بررسي مي‌‌کنند:از ساختارهاي بسيار بزرگ مانند کهکشان‌ها گرفته تا ذرات بي‌نهايت ريز و حتي سيستم‌هاي اقتصادي، زيستي و مانندآن‌ها. البته توصيه مي‌شود هرگز بدون علاقه وارد اين رشته نشويد، زيرا يکي از دشوارترين رشته‌هاي دانشگاهي است و با آنچه در دبيرستان به عنوان فيزيک تدريس مي‌شود متفاوت است.اين جمله را هرگز فراموش نکنيد که يک فيزيکدان خوب حتما قبل از آن، يک رياضيدان خوب است و رياضيات زبان فيزيک است.

شیمی: تاريخ پيدايش دانش شيمي را شايد بتوان با پيدايش انسان بر کره زمين همزمان دانست.تاريخ، پر از افسانه‌هاي کيمياگري و کيمياگران و رؤياهاي انسان در رسيدن به غيرممکن‌ها بوده است. ترديدي نيست که دنياي امروز تا حد قابل ملاحظه‌اي بر اثر فعاليت‌هاي شيميدان‌ها شکل گرفته است. بدون توسعه شيمي و صنايع شيميايي در هر کشوري، صنايع آن کشور چهره‌اي ناقص خواهد داشت.شيمي، دانش مولکول‌ها، اتم‌ها و پيوندهاست.

زيست شناسي علم شناخت حيات است( اين لغت از کلمه يوناني بياس به معني زندگي و لوگاس يعني دليل منطقي تشکيل شده است). زيست شناسي به ويژگيها و رفتارهاي موجودات، چگونگي تشکيل گونه ها و انواع موجودات و روابطي که آنها با هم دارند و به محيط زيست آنها مربوط مي شود. زيست شناسي طيف گسترده اي از رشته هاي علمي که اغلب رشته هاي علمي مستقل بحساب مي آيند را شامل مي شود. روي هم رفته زيست شناسان حيات را از روي دامنه وسيعي از شاخصها مورد مطالعه قرار مي دهند

رشته رياضي يکي از مهم‌ترين رشته‌هاي علوم پايه مي‌باشد که هدف اصلي آن تربيت متخصصاني براي آموزش و پژوهش در زمينه‌هاي گوناگون رياضي در بخش‌هاي مختلف مي‌باشد‌.              

     •معرفی گرایش ها

رياضي محض:

 تربيت متخصصان جامع در علم رياضي که آمادگي لازم را براي ادامه تحصيل در جهت اشتغال به پژوهش و نيز انتقال علم رياضي در سطوح دانشگاهي داشته باشند.

رياضي کاربردي:

 تربيت کارشناسان چندجانبه داراي اندوخته کافي از دانش رياضي که توانايي تحليل کمي‌از مسائل صنعتي، اقتصادي و برنامه‌ريزي را کسب نموده و نيز توانايي ادامه تحصيل در سطوح بالاتر را داشته باشند.

آموزش رياضي:

آشنايي با تشکيلات عمدة آموزش رياضي، شرايط و عوامل مؤثر در تغييرات کمي‌برنامه‌هاي رياضي، مقايسه نظام‌‌هاي آموزشي مکلف، بررسي تاثير افکار جورج پوليا بر آموزش و يادگيري حل مسئله و نقش او در شکل‌گيري اين فرآيند.

رياضي مالي:

باتوجه به نياز فزاينده‌ي جوامع به افراد كارآزموده وكلان‌نگر در حوزه‌هاي اقتصادي ،هم اكنون دانش‌گاه‌هاي متعددي در سراسر جهان در اين رشته دانش‌جو مي‌پذيرند. رياضيات مالي كه حاصل امتزاج اقتصاد ورياضيات بود از سال 1990 ميلادي به عنوان يك رشته‌ي مستقل دانش‌گاهي به حيات خود ادامه مي‌دهد.

 

آمار از رشته‌هاي جديد، کاربردي و جذابي است، که قدمت آن در ايران  حدود 20 سال است. اين رشته در گرايش‌هاي آمار رياضي، آمار بيمه، آمار اقتصادي و اجتماعي در دانشگاه‌هاي کشور تدريس مي‌گردد. در اين ميان، گرايش آمار رياضي پر طرفدارترين و قديمي‌ترين گرايش است. از اهداف اين رشته، مي‌توان تربيت متخصصان حرفه‌اي براي انجام تحقيقات علمي بر اساس روش‌هاي کمي - استقرايي را نام برد. اين افراد مي‌توانند در تمامي موسسات تحقيقات علمي، ابزار‌هاي آمار را براي به انجام رساندن استنباط‌ها به کارگيرند.

آمار ریاضی:

دوره كارشناسي ارشد آمار رياضي به دوره‌اي اتلاق مي‌شود كه تحصيلات بالاتر از دوره كارشناسي آمار را با تكيه بر دروس نظري آمار در برمي‌گيردبا هدف تربیت كارشناسان ارشد به‌طوري كه آنها بتوانند :

الف) به عنوان كارشناسي ارشد آمار در سازمانها و ادارات امور آماري را هدايت و مديريت كنند .

ب) تمام دروس آمار دوره كارشناسي را در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد نياز تدريس كنند .

ج) نقش مشاور آماري را در كليه پژوهش‌هاي علمي علوم پايه، علوم انساني و علوم پزشكي ايفا نمايند .