درباره دانشکده

چشم انداز دانشکده فنی و مهندسی:

رسالت دانشكده ی فنی و مهندسی، به عنوان نهادي آموزشي و پژوهشي ایجاد دانشکده پژوهش محور با تکیه بر اخلاق علمی و همچنین پرورش فارغ‌ التحصيلاني است كه با وجدان و تعهد اخلاقی، اعتقاد به هويت‌هاي فرهنگي ونيز قابليّت هاي خلاقةعلمي و عملي خود قادر باشند درطيف متنوع گرايش‌هاي تخصصي حوزه های مربوط به هر رشته ، نقشكيفيخويش را در جامعة امروز وفرداي ايران اسلاميدر بالاترين سطوحايفانمايند.

دانشكده رسالت فوق را از طريق روزآمد نگهداشتن و ارتقاء سطح دانش و تجربه ی اعضاء هيأتعلمي، تحقيق و توليد منابع اطلاعاتي و مباني نظري لازم و نيز فراهم نمودن فضايمناسب براي تجربه ی حرفه‌اي هيأت علمي و دانشجويان در ارتباط با نيازهاي جامعه بهانجام خواهد رساند.

ریاست دانشکده:

خانم دکتر میترا امانی

 مرتبه علمی : استادیار            تحصیلات: دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس   سوابق علمی