مدیریت

علی شمخالی

سمت: مدیر گروه مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: a.shamkhali@rkiau.ac.ir

تحصیلات

دکتری مهندسی شیمی

کتب و مقالات

اختراع تحت عنوان " فرایندی نو برای تولید گاز سنتز با استفاده ار راکتور جی اچ ار و کوره تحت فشار"
"GHR2- اختراع تحت عنوان " طرح جدیدی از راکتور