مدیریت

مهران خلج

سمت: مدیر گروه مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mehran5_k@hotmail.com

تحصیلات

دكتراي مهندسي صنايع با گرايش تحقيق در عمليات

سوابق اجرایی

1. عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي - 1387 تا كنون

2. مدير گروه مهندسی صنایع - 1390 تا كنون

3. بیش از 18 سال سابقه کاری اجرایی در کارخانه های تولیدی

4. مشاور برنامه ریزی و بهبود بهره و ری سازمانها

5. عضو باشگاه پژوهشگران جوان

6. 5 سال عنوان استاد نمونه

کتب و مقالات

مقالات:
1. استراتژي تغيير و تحول در مديريت نگهداري و تعميرات سازمانها ، سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ، مهران خلج ، فرشته خلج

2. نقش فرهنگ درپیشبرداهداف استراتژیک سازمانها-گردهمایی بزرگ مدیران سراسر کشور مهران خلج

3. محاسبه فاصله عدم قطعيت بر پايه آنتروپي شانون و تئوري دمپستر- شافر از شواهد- نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 1392 ، عین الله پاشا ، حمیدرضا مصطفایی ، مهران خلج و فرشته خلج، 1392

4. تحليل سيستمی ريسک و قابليت اطمينان، ششمین کنفرانس ملی نگهدهاری و تعمیرات مهران خلج،فرشته خلج

5. تحلیل سیستمی شش سیگما ، دومین كنگره شش سیگمای ناب (1386 تهران)، مهران خلج ، فرشته خلج

مقالات چاپ شده در ژورنال های خارجی ISI عبارتند از :
6. Risk-based Reliability Assessment under Epistemic Uncertainty (Journal of Loss Prevention in the Process Industries2012) Mehran . Khalaj, A. Makui, R. Tavakkoli-Moghaddam

7. Quantitative and qualitative methods in risk-based reliability assessing under epistemic uncertainty, Mehran Khalaj (South African Journal of Industrial Engineering2012)

8. A novel risk-based analysis for the production system under epistemic uncertainty Mehran Khalaj (journal of industrial engineering internationa2013)

9. Fault Diagnosis of Engine Using Information Fusion Based on Dempster-Shafer Theory Mehran Khalaj & Fereshteh Khalaj (J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(2)1078-1085, 2012)

10. Systematic Approach to Calculate Risk and Reliability under Uncertainty Condition ، Mehran Khalaj & Fereshteh Khalaj (Journal of Basic and Applied Scientific Research2012)

11. Bounded error for robust fault detection under uncertainty Mehran Khalaj & Fereshteh Khalaj )، J. Basic. Appl. Sci. Res2012.)

12. Engin fault diagnosis decision-making with incomplete information using dempster-shafer theory Mehran Khalaj & Fereshteh Khalaj ،( J. Basic. Appl. Sci. Res.2012)

13. Surveying the influence of performance measurement on employees job satisfaction ( Evidence from Iran ) ,Farhad Azadmard، Farzad Fakhimi Mehran Khalaj. Trends in life sciences

14. Workforce impact analysis on the performance of the tax administration and determining the influential elements . Masoumeh esmaeili and Mehran Khalaj،(SCIENCE INTERNATIONAL)

15. Strategic Analysis of The Information Technology Impact on The Efficiency And Effectiveness of Human Resources in The Tax Administration in Markazi Providence. Ali Ezzati and Mehran Khalaj. (SCIENCE INTERNATIONAL)

دروس در حال تدریس

1. برنامه ریزی تولید و کنترل موجودیها ( کارشناسی ارشد )

2. تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (كارشناسي ارشد)

3. تحقيق در عمليات پيشرفته (كارشناسي ارشد)

4. کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی (كارشناسي ارشد)

5. مدیریت عملیات (کارشناسی ارشد)

6. برنامه ريزي توليد و كنترل موجوديها (كارشناسي ارشد)

7. مدلهای تصمیم گیری

8. برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

9. بهره وری و شاخص های آن

10. روشهای تولید

11. مدیریت عملیات

12. اصول و مبانی مدیریت

13. مدیریت کیفیت فراگیر

14. تحقیق در عملیات