مدیریت

حسین مشکی

سمت: مدیر گروه مرتبه علمی:
پست الکترونیک: hsn_meshki@yahoo.com

تحصیلات

دکتری سازه (فارغ¬التحصیل آزاد واحد علوم و تحقیقات - رتبه اول آزمون دکتری ورودی سال 87)

سوابق اجرایی

1. همکاری با پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله(سال 1384-1382)

2. تهیه گزارش عملکرد ارگ بم در زلزله دی ماه 1382 شهرستان بم

3. همکاری با گروه عمران دانشگاه خواجه نصیر(زمستان1387)

4. تهیه گزارش ارزیابی آسیب پذیری و نحوه ارتقاء عملکرد لرزه ای اجزاء غیرسازه ای به همراه جزییات اجرایی مقاوم و شکلپذیر در برابر زلزله( با همکاری دکتر قاسم زاده)

5. همکاری با دفتر فنی دانشگاه تهران (سال 1389)

6. کنترل کلیه پروژه های مقاوم سازی وزارت کشور واقع در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ

7. فعالیت در موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی(1390–1386) به عنوان مدیر بخش سازه

8. فعالیت در صنعت ساختمان ماهان- نماینده شرکت بلژیکی SADEF در ایران(مهر تا اسفند 86) و تهیه گزارش پژوهشی بمنظور اخذ تائیدیه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در مورد عملکرد لرزه ای سازه های فولاد نورد سرد

9. فعالیت در مهندسین مشاور تدبیر نیرو (1385- 1384) و تهیه گزارش فنی- پژوهشی: الف: ارزیابی عملکرد لرزه ای تجهیزات برقی ب: طرح بهسازی لرزه ای تجهیزات برقی(تهیه مشخصات فنی)

10. فعالیت تحقیقاتی در نیروی دریایی( 1384-1382 )

کتب و مقالات

1. تهیه مقاله در مجله Earthquake Spectra (EERI) و مقاله¬ای به کنفرانس جهانی مهندسی زلزله- کانادا:

2. Ziyaeifar, M., Meshki, H., and Morovat, M.A., The Bam Citadel, Earthquake Spectra, Volume 21, No. S1, pages 513-528,December 2005; Earthquake Engineering Research Institute.

3. Ziyaeifar, M, Meshki, H and Rajaei, M., 2004. Rehabilitation of Historical Buildings Subjected to Seismic Hazards, A Methodology, 13 World Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 1598, Vancouver, Canada.

4. همکاری با دانشگاه صنعتی شریف بمنظور پایان نامه دکتری به راهنمایی آقای دکتر عبدالرضا جغتایی و با مقاله :
Meshki, H., Joghataee, A.R. ”Structural Optimization by Spherical Interpolation of Objective Function and Constraints”, International Journal of Science and Technology - Scientia Iranica, (Accepted as Ref. No: 30.647.140610)

5. سرپرستی تیم تهیه نسخه فارسی آئین نامه طراحی سازه¬ها در برابر اثرات انفجار، (به¬سفارش مهندسی ساختمان و تاسیسات نداجا و با موافقت مرکز تحقیقات ستاد مشترک)
STRUCTURES TO RESIST THE EFFECTS ACCIDENTAL EXPLOSION Code named TM5-1300