مدیریت

علی یزدانی

سمت: مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک: yazdani@rkiau.ac.ir

تحصیلات

دانشجوی دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1. مشاور شهرداری کرج 1385-1384
2. مشاور شهرسازی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) 1387-1383
3. دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 5 تهران 1384-1382
4. مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم 1394-1390
5. رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم- 1394 تا کنون
6. معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه غیر انتفاعی آرادان 1390-1387
7. دبیر شورای عالی آموزش و پژوهش سازمان نوسازی شهر تهران1393-1392
8. عضو شورای آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی سازمان نوسازی شهر تهران 1393-1392
9. عضو اصلی هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی اساتید واحد رباط کریم- 1391 تاکنون

کتب و مقالات

1. مقاله مقایسه تطبیقی اثر ویژگی های مهم طراحی شهری در رضایتمندی ساکنین شهرهای جدید و سنتی- دانشگاه کردستان
2. مقاله نقش زیرساخت های شهری در توسعه دوچرخه سواری- شهرداری تهران1390
3. مقاله تبیین الگوی جانمایی پایگاه های مدیریت بحران با استفاده از GIS- مجله علمی پژوهشی مدیریت بحران-1391
4. مقاله بازسازی مسکن روستایی پس از سانحه: آسیب شناسی – رهنمودها- مجله علمی پژوهشی آرمانشهر- 1388
5. مقاله بررسی و تعیین حالت بهینه حضور آب در فضاهای شهری در اقلیم های مختلف- مجله علمی پژوهشی صفه- 1388
6. دبیر کمیته علمی و عضو شورای راهبردی اولین همایش شهرساز برتر ایرانی- 1392 تالار وحدت- تهران
7. عضو کمیته علمی و عضو شورای راهبردی شهرسازی ایرانی اسلامی- چالش ها و راهبردها- 1393 فرهنگسرای اندیشه- تهران
8. عضو کمیته علمی و هیات داوران همایش شهرسازی و فرهنگ- 1393- دانشگاه شیخ بهایی- اصفهان
9. عضو کمیته علمی همایش جایگاه علوم انسانی و حوزه های میان رشته ای در توسعه شرکت های دانش بنیان- 1394- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
10. عضو کمیته علمی همایش آسیب شناسی اجتماعی شهری و ارتقاء امنیت در شهرها- 1393- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
11. عضو کمیته علمی و هیات داوران همایش برنامه ریزی و مدیریت مشارکتی شهری- 1390- دانشگاه شهید بهشتی- تهران


کتابهای منتشر شده
1. مبانی ترافیک شهری- انتشارات آذرخش
2. ژئودزی ماهواره ای و سیستم GPS- انتشارات آذرخش