مدیریت

روژان حسام قاضی

سمت: معاون مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: r.hesamghazi@rkiau.ac.ir

تحصیلات

دکترای تخصصی علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1. عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم در رشته علوم سیاسی از مهر ماه 1390 تا کنون

2. مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم 1390 تا 1393

3. رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واح رباط کریم 1393 تا کنون

4. کسب عنوان رئیس باشگاه برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سال 1393

5. کسب عنوان رئیس باشگاه برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سال 1394

6. دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ای آسیب شناسی اجتماعی شهری/ دانشگاه آزاد اسلامی و واحد رباط کریم و باشگاه پژوهشگران جوان /اسفند 1393

7. دبیر علمی اولین همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی در توسعه شرکت های دانش بنیان / دانشگاه آزاد اسلامی و واحد رباط کریم و باشگاه پژوهشگران جوان /آبان 1394

8. عضو شورای راهبردی برنامه ریزی دانشگاه واحد رباط کریم 1394

9. عضو کمیته علمی همایش بین المللی کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی/خرداد 94

10. عضو کمیته علمی همایش بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری،علوم انسانی و بانکداری/بهمن 94

11. عضو کمیته علمی همایش بین المللی نقش فناوری های نوین در علوم انسانی/اردیبهشت 95

12. عضو مشاورین مجله علمی و پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر

13. مدرس مدعو در دانشگاه علمی کاربردی تهران ، از شهریور ماه 88 تا شهریور ماه 89

14. مدرس مدعو دانشگاه پیام نور تهران غرب و پرند از مهر 1391 تا کنون

کتب و مقالات

مقالات علمي انتشار يافته در همایش های ملی و بین المللی

1. مقاله " ایستار ذهنی طبقه متوسط جدید و نقش آن در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران "مجله علمی و پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر، شهریور ماه 1392

2. مقاله "مدرنیسم توسعه نیافتگی و ازخودبیگانگی طبقه متوسط جدید بعد از انقلاب در ایران،زمستان 1393/مجله جامعه پژوهی فرهنگی/ پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

3. مقاله سیری بر هویت طبقه متوسط جدید طی سه دهه بعد از انقلاب در ایران. دوره 1، شماره 1، زمستان93/فصلنامه سیاست پژوهی/دانشگاه آیت العظمی بروجردی

4. مقاله گفتمان عدالتخواهی پوپولیستی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک در ایران/ ایستار ذهنی طبقه متوسط جدید و نقش آن در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران "مجله علمی و پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر، زمستان 1394

مقالات علمي انتشار يافته در همایش های ملی و بین المللی

5. مقاله "گفتمان پهلوانی و جایگاه آن در فرهنگ سیاسی ایران"در نوزدهمین همایش رویکرد ایرانی به علم سیاست: خرداد ماه 1390 به همراه دکتر عبدالعلی قوام

6. مقاله"جایگاه نقد در حوزه آموزش علوم اجتماعی در ایران" در همایش سالانه انجمن جامعه شناسی ایران با عنوان چالشهای علوم اجتماعی در ایران در اردیبهشت ماه 89 در دانشگاه تهران ،انجمن جامعه شناسی ایران

7. ارائه سخنرانی تحت عنوان "آسیب شناسی ازخودبیگانگی طبقه متوسط جدید بعد از انقلاب در ایران" در همایش انجمن جامعه شناسی ایران ,دانشگاه تهران اردیبهشت 1392

8. مقاله «جايگاه خاورميانه‌اي تركيه و نقش ميانجي‌گرانه آن در چالش ميان ايران و اتحاديه اروپا» در ششمين همايش سالانه انجمن علوم‌سياسي ايران با عنوان«امنيت منطقه‌اي در پرتو تحولات جهاني» مهر1391

9. مقاله جایگاه سیاست های دفاعی و امنیتی عربستان سعودی بر تحولات خاورمیانه (ظهور طالبان و داعش، بحران سوریه و....)/ اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی/خرداد 94

10. مقاله جایگاه سیاست های دفاعی و امنیتی قطر بر تحولات خاورمیانه (بحران داعش، لبنان،سوریه و لیبی وعراق و....) /اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی/خرداد 94

11. مقاله ماهیت دانش در اقتصاد دانش بنیان/همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی ر توسعه شرکت های دانش بنیان /آبان 1394

کتابهای منتشر شده

1. درآمدی بر روان شناسی سیاسی /سیری بر روان شناسی سلطه/نشر مسافر 1393

2. سیری بر تحولات عربی خاورمیانه، پژوهشکده مطالعات خاورمیانه/1392/در مجموعه نویسندگان

3. توسعه نیافتگی مدرنیسم و ازخودبیگانگی طبقه متوسط جدید در ایران/نشر آوای نور/1395