درباره معاونت

دانشگاه به دليل ساختار انساني جوان خود،‌ در كنار برخي عوامل استرس زايي بيروني مانند دوگانگي محيط خانواده و تحصيل، تضادهاي فرهنگي با ساير دانشجويان، ‌مشكلات خانوادگي، ‌اجتماعي، اخلاقي و مشكلات روحي ناشي از تحصيل در دانشگاه هاي دور از محل زندگي موجب آسيب هاي هر چه بيشتر دانشجويان مي انجامد. از اين رو وجود و امكان استفاده از خدمات راهنمايي و مشاوره و وجود مركزي براي ارزيابي و ارائه راه حل براي مشكلات رفتاري، شخصيتي،‌ خانوادگي و اجتماعي تحت عنوان مركز مشاوره و خدمات روانشناختي در دانشگاه ايجاب مي نمايد. با اين تأكيد،‌ دفتر مشاوره واحد فعّاليت چشمگير خود را در سال 94 در زمينه ارائه هرگونه خدمات متنوع روان شناختي آغاز نموده و با كمك مسئولان دانشگاهي به نتايج مطلوبي دست يافته است.

به منظور ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ای به دانشجویان در زمینه های مختلف (عاطفی ـ خانوادگی ـ ازدواج ـ تحصیلی وشغلی ـ مشکلات بین فردی و...) و اجراي آزمونهاي رواني و ارتقاء سطح کمی وکیفی مشاوره در این واحد دانشگاهی، این دفتر با 2 نفر روانشناس  و مشاور،  در ضلع شرقی طبقه اول ساختمان آموزشی فعال می­باشد.

ضمناً همایشهای مشاوره­ای در قالب جلسات پرسش و پاسخ، کلاسهای مهارت زندگی، آموزش پیش از ازدواج نیز توسط این دفتر برگزار شده است. همچنین این مرکز به منظور تأمین و ارتقاء سطح بهداشت روانی دانشجویان و کارکنان اقدام به تهیه و نصب پمفلت ها و تراکت های آموزشی در زمینه های مختلف روانشناختی نموده است.