درباره معاونت

نام: خانم باباعلی

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد فقه

شماره تماس داخلی: 239

 

امور مشمولین

شرح وظایف

اداره مشمولین یکی از ادارات  تابعه حوزه معاونت دانشجویی است که وظایفی را در ابعاد گوناگون به شرح ذیل به عهده دارد:

الف: دانشجویان وروردی جدید

کلیه دانشجویان ذکور در بدو ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بایستی وضعیت آنان از نظر وظیفه عمومی مورد بررسی قرار گیرند و برای آن عده از دانشجویان مشمولی که شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی دارند، معافیت تحصیلی در خواست گردد. این مهم با هماهنگی اداره مشمولین، دفاتر پلیس+10 و معاونت وظیفه استان و شهرستان صورت می گیرد.

ب- دانشجویان ورودی قبل 

- کنترل سنوات دانشجویان مشمول طبق جدول تعیین شده از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا؛

- صدور انواع گواهی اشتغال به تحصیل جهت بهره مندی دانشجویان مشمول از معافعیت های کفالت، موارد خاص و ...؛

- صدور مجوز درخواست افزایش سنوات تحصیلی؛

- تایید درخواست مجوز خروج از کشور؛

- اعلام آخرین وضعیت دانشجویان مشمول به نظام وظیفه (اخراج، انصراف، ترک تحصیل، فارغ التحصیل).

صدور کارت دانشجویی

  • کارت دانشجویی کلیه دانشجویان جدیدالورود در معاونت دانشجویی چاپ و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.
  • دانشجویانی که کارت دانشجویی خود را مفقود نموده اند با دریافت مبلغ70000 ریال کارت دانشجویی المثنی برای آنان صادر می گردد.