درباره معاونت

نام: خانم باباعلی

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد فقه

شماره تماس داخلی: 239

 

تخفيف دانشجويي

بر اساس بخشنامه شماره 415962/80 مورخ 19/10/89 تخفيف شهريه فقط به دانشجوياني تعلق مي گيرد که امکان پرداخت کامل شهريه را نداشته و استضعاف مالي ايشان کاملاً محرز شده باشد. براي اين منظور جهت اعطاي تخفيف بايد مستندات لازم در خصوص درآمد دانشجو يا سرپرست وي مطالبه و ضميمه اسناد مالي شود.

نقل وانتقالات دانشجويي

 

 شرح وظایف

۱. بررسی درخواستهای ثبت شده در سامانه نقل و انتقالات.

۲. اعلام نظر به درخواستهای دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات.

3. ارسال و اعلام وصول پرونده های دانشجویان انتقالی.

4. جهت دریافت هرگونه اطلاعات به وب سایت www.stu.iau.ir مراجعه فرمایید.

کار دانشجویی 

به منظور بهره گیری از توانمندی و خلاقیت‌های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی و نیز ایجاد زمینه‌های کسب تجربه علمی وعملی برای دانشجویان و کمک به تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان فرصت کار دانشجویی در واحد رباط کریم ایجاد شده است