درباره معاونت

نام: آقای رسول نژاد

مقطع تحصیلی: کاردانی تربیت بدنی

شماره تماس داخلی: 200

 

شرح وظایف

  • برگزاری دوره های آماده سازی تیم های ورزشی واحد جهت شرکت در مسابقات منطقه ای، سراسری، المپیاد و بین المللی.
  • برگزاری مسابقات درون واحدی برای دانشجویان و کارکنان.
  • انجام امور مربوط به تخفیف ورزشی.
  • معرفی دانشجویان جهت بهره مندی از مراکز ورزشی (مجموعه ورزشی انقلاب، مجموعه ورزشی آزادی، پیست اسکی دیزین، پیست اسکی توچال و ...).
  • انجام امور فوق برنامه ورزشی شامل کوهنوردی و.
  • انتخاب مربیان تیم های ورزشی و عقد قرارداد با مربیان.
  • برگزاری تمرینات جهت آمادگی تیمها و انتخاب تیم های ورزشی واحد، با هماهنگی مربیان مربوطه.

§        برگزاری اردوها اعزام تیم های ورزشی واحد برای حضور در مسابقات.

مربیان تیم های ورزشی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورزشی درجه مربیگری
۱ مهدی علیزاده فوتسال C
۲ اکبر سیلانی فوتبال B آسیا
۳ رسول همتیان فوتبال D
۴ بهزاد کاظمی نیا کشتی 3