درباره معاونت

نام: خانم زارع

مقطع تحصیلی: دکتری مدیریت آموزش

شماره تماس  داخلی: 332

 

شرح وظایف دبیرخانه هیات علمی :

1- بررسی و تجمیع اعلام نیاز استخدام هیات علمی در دانشکده های تابعه و اعلام به سازمان مرکزی دانشگاه جهت درج در سامانه الکترونیکی جذب

2- پایش سامانه الکترونیکی جذب، دریافت و بررسی اولیه مدارک متقاضیان مطابق بخشنامه های استخدام هیات علمی و اخذ نظر گروه و دانشکده در صورت دارا بودن شرایط جذب.

3- تهیه صورتجلسات مربوط به کمیته جذب هیات علمی واحد و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط.

4- انجام امور مربوط به متقاضیان گذراندن طرح خدمت سربازی و اخذ مجوز لازم از دفتر ارتباط با صنعت. (بدو استخدام و در حال همکاری)

5- انجام امور مربوط به ماموریت و انتقال همکاری اعضای هیات علمی و اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط

6- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مربوط به استخدام، انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی در واحد

7- محاسبه و گزارش حق التدریس اعضای هیات علمی و حق التدریس

8-  محاسبه و گزارش حق الزحمه پایان نامه های اساتید
9- محاسبه و گزارش حق الزحمه امتحان جامع، کارآموزی، پروژه کارشناسی، معرفی به استاد و سمینار
10- صدور گواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیات علمی و مدعو
11- بررسی ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی
12- بررسی مدارک متقاضیان اخذ مجوز تدریس و ارسال به هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی استان