درباره معاونت

چشم انداز ها حوزه پژوهش

ترويج روحيه پژوهش، بستر سازي براي اجراي پژوهش ها و توسعه فناوري و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي به صورت پايدار و فراگير در جهت ارتقاي تمدن انساني با تأكيد بر اخلاق و ارزش ها.
حوزه معاونت پژوهشی جهت پیشبرد امور تحقیقاتی واحد امور زیر را دنبال می نماید:
1) تشویق اساتید جهت ارئه مقالات در کنفرانس های بین المللی
2) افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی با توجه به موقعیت صنعتی و علمي استان تهران
3) تقویت باشگاه پژوهشگران جوان در راستاي کسب رتبه برتر منطقه
4) تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها با توجه به توسعه روز افزون دانشگاه و ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش
5) راه اندازی مجلات علمي ترويجي و علمی - پژوهشی در کلیه رشته های دارای مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
6) برنامه ريزي برگزاری همایش های علمی داخلی، منطقه ای، ملی و بین المللی به صورت ثابت و دوره اي (براي هر دانشکده حداقل يک مورد در سال) و سخنرانی هاي علمی
7) برنامه ريزي برگزاری همایش های منطقه ای و ملی فرهنگي و تربيتي 
8) راه اندازی مراکز تحقیقاتي مختلف
9) استفاده بهینه و کامل از بودجه اختصاصی حوزه پژوهشي
10) تنظيم قراردادها و تفاهم نامه هاي کاربردي با سازمانها، دانشگاهها، واحدهاي صنعتي و خدماتي، مراکز تحقيقاتي و .. در استان و کشور
11) کسب بالاترين رتبه در مسابقات علمي توسط دانشجويان از طريق حمايت آنها
12) عضويت در مراکز علمي و تحقيقاتي برتر کشور و جهان
13) ايجاد مجتمع آزمايشگاهي جامع در واحد در راستاي تمرکز تجهيزات و سرويس دهي بهتر و درآمدزايي
14) ايجاد کتابخانه مرکزي مجهز از نظر فضا فيزيکي و منابع اطلاعاتي
15) برنامه ريزي براي برقراري موثرترین ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
16) مديريت و برنامه ريزي براي جذب دانشجوي پژوهش محور در واحد
17) خريد جامع ترين بانکهاي اطلاعاتي علمي داخلي و خارجي
18) مديريت و ايجاد مجهزترين مراکز رشد جهت پذيرش ايدهاي برتر و خلاقانه در راستاي توسعه فعاليت هاي کارآفرينانه و اشتغال زايي دانشجويان
19) ايجاد زيرساخت هاي پذيرش شرکت هاي دانش بنيان و مديريت فعاليت آنها در راستاي اهداف و سياست هاي دانشگاه
20) کسب مرتبه اول تا سوم پژوهشي توسط واحد در ميان واحدهاي جامع هم تراز در راستاي چاپ مقالات ISI و علمي پژوهشي، چاپ کتاب، استفاده از فرصت هاي مطالعاتي، شرکت در کنفرانس هاي بين المللي و ملي داخلي و خارجي و ...