اخبار

لغو و برنامه ریزی مجدد برای برگزاری امتحان های لغو شده دانشگاه آزاد اسلامی

سه شنبه ۲۱ دی

امتحانات روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه لغو شد. امتحانات روز پنجشنبه برگزار می گردد.

اطلاع از نحوه چگونگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

یک شنبه ۲۶ دی

اطلاع از نحوه چگونگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

ثبت اطلاعات اعضاء هیات علمی در سامانه جامع پژوهش و فناوری

چهار شنبه ۲۰ بهمن

ثبت اطلاعات اعضاء هیات علمی در سامانه جامع پژوهش و فناوری

راه اندازی سرور جدید آموزش و تغذیه

سه شنبه ۲۶ بهمن

راه اندازی سرور جدید آموزش و تغذیه