راه اندازی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

راه اندازی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

راه اندازی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم 

 

به اطلاع اساتید و دانشجویان و کارمندان محترم می رساند دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم شروع به فعالیت نموده است. لذا جهت دیدار با مسئول محترم دفتر روزهای شنبه از ساعت 13 الی 15 و روزهای دوشنبه از ساعت 10 الی 12 به اتاق نهاد رهبری در طبقه دوم دانشگاه مراجعه نمایند.