پیام ریاست واحد پرند و رباط کریم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام ریاست واحد پرند و رباط کریم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام ریاست واحد پرند و رباط کریم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ را به مشتاقان علم،هنر و معرفت، دانشجویان عزیز و استادان گرامی تبریک و تهنیت عرض می نماییم و مقدمشان را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و رباط کریم گرامی میداریم.
دکتر سید عبداله میرغیاثی
سرپرست دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند و رباط کریم