هفتمین کنفرانس ملی در زمینه مهندسی برق، کامپیوتر و مکاترونیک و انرژی

هفتمین کنفرانس ملی در زمینه مهندسی برق، کامپیوتر و مکاترونیک و انرژی

هفتمین کنفرانس ملی در زمینه مهندسی برق، کامپیوتر و مکاترونیک و انرژی طی روزهای 13 تا 15 شهریور ماه 97 در دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی برگزار می گردد. 

علاقه مندان به شرکت در کنفرانس به سایت http://conf.iaumajlesi.ac.ir/ مراجعه نمایند .