اطلاعیه ها

ثبت نام سرویس های ایاب و ذهاب

دو شنبه ۲۶ مهر

ثبت نام سرویس های ایاب و ذهاب

قابل توجه كليه دانشجویان محترم گروه عمران که علاقمند به شرکت در کارگاه نرم افزار Etabs و Ansys هستند

شنبه ۸ آبان

قابل توجه كليه دانشجویان محترم گروه عمران که علاقمند به شرکت در کارگاه نرم افزار Etabs و Ansys هستند

فراخوان مقاله اولین همایش ملی معماری ناجای آینده

یک شنبه ۹ آبان

فراخوان مقاله اولین همایش ملی معماری ناجای آینده

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های حقوق و علوم سیاسی

شنبه ۱۵ آبان

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های حقوق و علوم سیاسی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

دو شنبه ۱۱ بهمن

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

ارائه ایده های فرهنگی اساتید، کارکنان و دانشجویان به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد

یک شنبه ۱۴ آذر

ارائه ایده های فرهنگی اساتید، کارکنان و دانشجویان به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد

انجمن علمی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم برگزار می نماید

چهار شنبه ۱۷ آذر

انجمن علمی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم برگزار می نماید

برگزاری مسابقات و کارگاه IT و کامپیوتر طی هفته پژوهش

شنبه ۲۰ آذر

برگزاری مسابقات و کارگاه IT و کامپیوتر طی هفته پژوهش

مسابقه ریاضی هفته پژوهش

شنبه ۲۰ آذر

مسابقه ریاضی هفته پژوهش

برگزاری مسابقه کتابخانی در هفته پژوهش

شنبه ۲۰ آذر

برگزاری مسابقه کتابخانی در هفته پژوهش