روزهای حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 27 مهرماه تا 30 مهرماه 99

روزهای حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 27 مهرماه تا 30 مهرماه 99

روزهای حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 27 مهرماه تا 30 مهرماه 99

حوزه آموزش:

روز هفته نام کارمندان
یکشنبه 27/7/99 خانم خالقی-خانم مسعودی-خانم رشیدی-آقای عیسی جعفری-آقای اکبری-خانم زارع
دوشنبه 28/7/99 خانم خالقی- خانم آردانه-خانم مسعودی-خانم دریاباری-خانم رشیدی-خانم نفر-خانم زارع-خانم صفری-
سه شنبه 29/7/99 خانم آردانه-خانم مسعودی-خانم دریاباری-خانم نفر-آقای عیسی جعفری-آقای اکبری-خانم زارع-خانم صفری
چهارشنبه 30/7/99 خانم خالقی-خانم آردانه-خانم دریاباری-خانم رشیدی-خانم نفر-آقای عیسی جعفری-آقای اکبری-خانم صفری

حوزه دانشجویی و فرهنگی:

روز هفته نام کارمندان
یکشنبه 27/7/99 خانم سرلک-آقای ملکی-
دوشنبه 28/7/99 خانم سرلک-آقای ملکی-آقای محققی
سه شنبه 29/7/99 خانم سرلک-آقای ملکی-آقای محققی-
چهارشنبه 30/7/99 آقای محققی 

حوزه پژوهشی:

روز هفته نام کارمندان
یکشنبه 27/7/99 خانم افرازه
دوشنبه 28/7/99 خانم افرازه-خانم باباعلی
سه شنبه 29/7/99 خانم افرازه خانم باباعلی
چهارشنبه 30/7/99 خانم باباعلی

حوزه مالی:

روز هفته نام کارمندان
یکشنبه 27/7/99 خانم صالحی- خانم صفرخانی- خانم موگویی-خانم درخشانی
دوشنبه 28/7/99 خانم درخشانی-خانم صالحی
سه شنبه 29/7/99 خانم درخشانی خانم موگویی-خانم صالحی
چهارشنبه 30/7/99 خانم موگویی-

حوزه اداری:

روز هفته نام کارمندان
یکشنبه 27/7/99 آقای رحیمی-آقای اخوان-آقای رحمتی-آقای اسماعیل غلامی-آقای شکوهی-آقای خانعلیپور
دوشنبه 28/7/99 آقای رحیمی آقای اخوان آقای اسماعیل غلامی آقای شکوهی-آقای خانعلیپور-
سه شنبه 29/7/99 آقای رحیمی آقای رحمتی آقای اسماعیل غلامی-آقای شکوهی-آقای خانعلیپور
چهارشنبه 30/7/99 آقای اخوان-آقای رحمتی-

آقای بدرلو: درروزهای حضور ریاست محترم دانشگاه حضور خواهند داشت.

آقایان : قدرت زارعی-حامدحبیبی-مصطفی معظمی-مجتبی جعفری و خانم رسولی به عنوان تیم پشتیبانی کلاسهای مجازی می بایست در طول روزهای هفته در دانشگاه حضور داشته باشند.

 

-ساعت حضور 7:30 لغایت 14:30 می باشد .