اعلام زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399

اعلام زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399

زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399 در سیستم آموزشیار 

 

دانشجویان محترم جهت انتخاب واحدبه سامانه آموزشیار در لینک زیر طبق جدول زمانبندی ذیل (استان تهران ) در روزهای 27 و 28 شهریور ماه مراجعه فرمایید. لازم به ذکر است رعایت پیش نیاز و همنیاز، اخذ دروس تکراری و ...بر عهده دانشجو می باشد.

آموزشیار