بیانیه محکومیت اقدام موهن نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر اکرم(ص)

بیانیه محکومیت اقدام موهن نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر اکرم(ص)

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
محکومیت اقدام موهن نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت پیامبر اکرم(ص)
یریدون لیطفئو نورالله بافواههم والله متمُّ نوره ولو کره الکافرون(صف ۸)
چراغی را که ایزد برفروزد
 هر آنکس پف کند ریشش بسوزد
 دشمنان قرآن و پیامبر اسلام (ص) بدانند که در طول تاریخ و نیز پس از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی  ،بارها مرتکب چنین اشتباهات فاحش و بزرگی شده‌اند لیکن  از این عمل   نامعقول وزشت خودطَرفی نبستند؛ پس از این نیز جز آشکار شدن اهداف پلید خود کاری از پیش نخواهند برد .آنها بدانند که حقیقت با حمله ها و دشمنی های آنها آشکارتر و نورانیت آن بیشتر خواهد شد. ما دانشگاهیان در کنار ملتهای مسلمان به ویژه شیعیان جهان و ملت قهرمان و انقلابی ایران اسلامی این اقدام موهن را شدیداً محکوم می‌نماییم و خطاب به آنها می گوییم:
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عِرض خود می بری و زحمت ما میداری


هیات رییسه ،اعضای هیات علمی وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ورباط کریم