دستورالعمل برگزاری کلاس های عملی نیمسال دوم 98-99

دستورالعمل برگزاری کلاس های عملی نیمسال دوم 98-99

دستورالعمل برگزاری کلاس های عملی نیمسال دوم 98-99

 

دستورالعمل برگزاری کلاس های عملی نیمسال دوم و تابستان 99-98 واحد رباط کریم

پیرو بخشنامه ابلاغی شماره 16986/30 مورخ 30/4/99 سازمان مرکزی در راستای حفظ سلامتی کلیه دانشجویان محترم دستورالعمل نحوه برگزاری کلاس های درسی عملی ،کارگاهی،آزمایشگاهی و قسمت عملی دروس نظری-عملی در نیمسال دوم و تابستان   98-99 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1.شروع کلاس ها از مورخ 4/5/99 لغایت 31/6/99 خواهد بود.

2.با توجه به شیوع مجدد بیماری کرونا و با عنایت به بند 4 دستورالعمل نحوه برگزاری کلاس های عملی سازمان مرکزی با موضوع:آن بخش از درس/دروس عملی،آزمایشگاهی و کارگاهی که قابل اجرا به صورت غیر حضوری می باشند،استاد درس می تواند آن بخش را به صورت انفرادی در آزمایشگاه یا کارگاه انجام دهد و به صورت مجازی در اختیار دانشجویان قرار دهد ، کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی به صورت مجازی و از طریق تهیه و ارسال فیلم های آموزشی توسط اساتید برگزار می شود.

3.جلسه اول به صورت حضوری در دانشگاه (طبق برنامه انتخاب واحد ) جهت گروه بندی و هماهنگی با اساتید با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.در این جلسه لازم است اساتید شماره تماس دانشجویان را اخذ نموده و ضمن ارائه شماره تماس و ایمیل خود به دانشجویان، نحوه ارتباط با دانشجویان را مشخص نمایند.

4.نحوه ارتباط استاد و دانشجو به اطلاع مدیر گروه رسانده می شود و مدیر گروه با عضویت در بستر ارتباطی نظارت کامل بر موضوعات مطرح شده خواهد داشت.

5.اساتید از هفته دوم دوره ملزم به حضور در دانشگاه طبق برنامه انتخاب واحد جهت تهیه مستندات (فیلم ،تکالیف و ...) در بستر مجازی می باشند.لازم است یک نسخه از فایل های آموزشی تهیه شده در اختیار مدیران گروه قرار گیرد.

6.نحوه برگزاری کلاس های تربیت بدنی و دروس عملی رشته های شهرسازی و معماری متعاقبا اعلام خواهد شد.

7.مدیران محترم گروه میبایست فرم پیوست 1 را از کارشناس برنامه ریزی دریافت و تکمیل نموده و پس از اتمام کلاس های درسی به اداره آموزش تحویل نمایند.

                                                                                                          "حوزه معاونت آموزشی"