تقویم آموزشی نیمسال تابستان 99-98

تقویم آموزشی نیمسال تابستان 99-98

تقویم آموزشی نیمسال تابستان 99-98

 

 

ردیف تقویم اموزشی تاریخ
1 انتخاب واحد 28/04/99 الی 02/05/99
2 شروع کلاسها 04/05/99
4 پایان کلاسها 30/05/99
5 زمان برگزاری امتحانات 01/06/99 الی 06/06/99