برگزاری امتحان معرفی به استاد

برگزاری امتحان معرفی به استاد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند روز های یک شنبه و سه شنبه هر هفته می توانند جهت برگزاری امتحان معرفی به استاد در دانشگاه با رعایت کامل اصول بهداشتی ( ماسک حتما استفاده نمایند) حضور یایند. 

باتوجه به اینکه امتحان با حداقل دانشجوی ممکن برگزار می گردد ، ممکن است چند ساعت به طول انجامد لذا زمان کافی را در نظر داشته باشند.

با تشکر

حوزه آموزش