جدول زمانبندی حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 06/02/99 تا 31/2/99

جدول زمانبندی حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 06/02/99 تا 31/2/99

 

 

جدول زمانبندی حضور کارمندان واحد رباط کریم از تاریخ 06/02/99 تا 31/2/99

 

 

 

 

 

 

حوزه آموزش:

روز هفته نام کارمندان
شنبه خانم مسعودی خانم خالقی آقای اکبری-خانم نفر-آقای نوبری آقای خانعلیپور-خانم صفری
یکشنبه خانم رشیدی-خانم مسعودی-خانم دریاباری-خانم آردانه-آقای حبیبی-آقای خانعلیپور- خانم جودکی- خانم صفری
دوشنبه خانم مسعودی-خانم دریاباری-خانم خالقی-خانم نفر-آقای حبیبی-آقای نوبری خانم جودکی
سه شنبه خانم رشیدی-خانم دریاباری-خانم آردانه-آقای اکبری-خانم نفر-آقای خانعلیپور-خانم جودکی- خانم صفری
چهارشنبه خانم خالقی-خانم آردانه-آقای اکبری-آقای حبیبی-آقای نوبری-

آقای دکتر محمودزاده معاونت محترم آموزشی روزهای شنبه ، یکشنبه و سه شنبه در دانشگاه حضور خواهند داشت.

خانم دکتر امانی رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی روزهای یکشنبه ،دوشنبه و سه شنبه در دانشگاه حضور خواهند داشت

حوزه دانشجویی :

روز هفته نام کارمندان
شنبه آقای مشهدی-آقای داود ملکی
یکشنبه آقای محققی
دوشنبه آقای مشهدی-آقای داود ملکی-آقای محققی
سه شنبه آقای محققی
چهارشنبه آقای مشهدی-آقای داود ملکی

 

حوزه فرهنگی :

روز هفته نام کارمندان
شنبه خانم سرلک
یکشنبه -
دوشنبه خانم سرلک
سه شنبه -
چهارشنبه خانم سرلک

 

 

 

 

 

حوزه مالی:

روز هفته نام کارمندان
شنبه خانم صفرخانی-خانم فرهنگی-خانم صالحی
یکشنبه خانم صفرخانی-خانم صالحی
دوشنبه خانم موگویی-خانم درخشانی-خانم فرهنگی
سه شنبه خانم صالحی خانم صفرخانی
چهارشنبه خانم موگویی-خانم درخشانی-خانم فرهنگی

 

حوزه پژوهش:

روز هفته نام کارمندان
شنبه -
یکشنبه خانم باباعلی خانم فتحی
دوشنبه خانم باباعلی
سه شنبه خانم فتحی
چهارشنبه خانم باباعلی

خانم دکتر حسام قاضی رئیس اداره پژوهش روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه در دانشگاه حضور خواهند داشت.

حوزه ریاست :

ردیف نام ونام خانوادگی روز های  حضور
1 ابوذر بدرلو  روزهای حضور ریاست محترم واحد

 

حوزه اداری:

روز هفته نام کارمندان
شنبه آقای اخوان-آقای رحیمی-آقای غلامی-آقای عیسی جعفری
یکشنبه آقای اخوان-آقای شکوهی-آقای غلامی
دوشنبه آقای اخوان-آقای رحمتی-آقای رحیمی آقای عیسی جعفری
سه شنبه آقای رحمتی-آقای رحیمی آقای شکوهی
چهارشنبه آقای رحمتی-آقای شکوهی-آقای غلامی-آقای عیسی جعفری

 

 

آقایان جعفری و معظمی  و زارعی و خانم رسولی به دلیل اینکه پشتیبان کلاسهای مجازی می باشند می بایست تمام طول هفته در واحد حضور داشته باشند.


 

 

 

 

 

 

 از دانشجویان و اساتید محترم خواهشمند است به صورت تلفنی امورات خود را پیگیری نمایند. تلفن داخلی در صفح اصلی سایت ( تلفنهای دانشگاه) درج شده است. تلفنهای دانشگاه نیز 3-56887901-021 می باشد. ساعت حضور نیز تا 13:30 می باشد.