قابل توجه دانشجویان محترم ( اخذ دو درس معارف )

قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم 

 

 

به اطلاع می رساند آندسته از دانشجویانی که ترم آخر نمی باشند و دو درس از گروه معارف را اخذ نموده اند ، می بایست حتما یکی از از دورس معارف را حذف نمایند. در غیر اینصورت دانشگاه اقدام می نماید و بعد از زمان حذف و اضافه  نمیتوانند دروس دیگری را اخذ کنند.

باتشکر

حوزه آموزش