جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

 

 

 

 

ردیف رشته تحصیلی تاریخ ساعت شروع ساعت خاتمه
1 کلیه رشته های ورودی 95و ماقبل
و دانشجویان میهمان
98/11/2612:00 24:00
2 کلیه رشته های ورودی 96،97،98
و دانشجویان میهمان و دانشجویان
98/11/2712:00 24:00
3 کلیه رشته ها
و دانشجویان میهمان و دانشجویان آموزشکده فنی وحرفه ای سما
98/11/28 لغایت 98/12/112:00 24:00