اطلاعیه مهم امور مالی وصندوق رفاه دانشجویی در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

اطلاعیه مهم امور مالی وصندوق رفاه دانشجویی در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

اطلاعیه مهم امور مالی وصندوق رفاه دانشجویی در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 99-98 منوط به پرداخت بدهی شهریه و پرداخت اقساط معوقه وام میباشد.
* پرداخت بدهی شهریه فقط به صورت الکترونیکی از سایت دانشگاه می باشد.


امور مالی و صندوق رفاه دانشجویی  دانشگاه ازاد اسلامی واحد رباط کریم