اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت دریافت کارت ورود به جلسه ترم تحصیلی مهر 98 به اتوماسیون آموزش و تغذیه مراجعه نمایند .شایان ذکر است جهت ورود به جلسه امتحان همراه داشتن کارت امتحان و کارت دانشجویی الزامی می باشد.