تحصیل همزمان در دورشته در دانشگاه آزاد اسلامی

تحصیل همزمان در دورشته در دانشگاه آزاد اسلامی

تحصیل همزمان در دورشته در دانشگاه آزاد اسلامی 

مطابق بخشنامه شماره 55192/10 مورخ 5/9/98  در خصوص تحصیل همزمان در دورشته در مقطع کارشناسی و کاردانی به اطلاع متقاضیان می رساند ، دانشجویان محترم از ترم بهمن ماه 98 همزمان می توانند در دو رشته تحصیل نمایند . 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 09128280549 و 56887938 تماس نمایید.