راهنمای امور مالی جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 99-98 )با آزمون و بدون آزمون(

راهنمای امور مالی جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 99-98 )با آزمون و بدون آزمون(

راهنمای امور مالی جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورودسال تحصیلی 99-98
)
با آزمون و بدون آزمون(

نحوه پرداخت شهریه:
مبلغ قابل پرداخت شهریه در روز ثبت نام فقط شهریه ثابت می باشد )طبق جدول ذیل (مبلغ شهریه متغیر نیز پس از انتخاب واحد و مشخص شدن مبلغ آن با توجه به تعداد واحد های اخذ شده ، در طول ترم دریافت خواهد شد.دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه متغیر را به صورت نقدی ندارند از تقسیط با چک و یا تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی میتوانند بهره مند گردند.
هزینه خدمات آموزشی
هر یک از پذیرفته شدگان باید مبلغی را بابت هزینه خدمات آموزشی جهت برگزاری مسابقات و سمینارها و کمک به صندوق رفاه و . . . را که فقط یک بار در طول دوره از دانشجویان اخذ میگردد به همراه شهریه نیمسال اول تحصیلی به حساب دانشگاه واریز نمایند.
پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی بوده و پس از احراز هویت )دریافت شماره دانشجویی( و تکمیل مراحل ثبت نام ،پذیرفتگان گرامی می بایست مبالغ اعلام شده را از طریق زیر پرداخت نمایند. بدیهی است کسانی که در مهلت مقرر شده اقدام به واریز شهریه ننمایند ، انتخاب واحد برای آنان انجام نخواهد شد .
*پرداخت از طریق سرویس پرداخت الکترونیکی بدون مراجعه مستقیم به بانک برای دانشجویانی که دارای حساب نزد بانک های عضو شتاب )از قبیل ملت کارت ، ملی کارت و غیره( که عضو شبکه شتاب باشند امکان پذیر است. این روش همانندخرید اینترنتی بوده که دانشجو می تواند از طریق سایت دانشگاه ، مبلغی معادل شهریه، از حساب خود برداشت و به حساب دانشگاه واریز نماید. این نوع واریز به صورت آنی در حساب مالی دانشجو ثبت خواهد شد. و نیازی به مراجعه مجدد به امور مالی نخواهد بود.
ضمانت ارائه مدرک تحصیلی :
ثبت نام کنندگانی که فاقد اصل مدرک مقطع قبلی بوده و با مدرک موقت اقدام به ثبت نام می نمایند میبایست برای دوره کاردانی و کارشناسی مبلغ 20.000.000 ریال و مقطع کارشناسی 50.000.000 ریال و مقطع کتری 100.000.000ریال سفته یا چک را تکمیل )در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم بابت ضمانت ارائه مدرک تحصیلی( و به همراه یک برگ کپی از چک ضمانت به امورمالی دانشجویی تحویل و رسید دریافت  نمایند.
*
دانشجویی که پس از یک یا چند نیمسال تاخیر، به دلیل آماده نبودن مدرک تحصیلی دوره قبل و یا به هر دلیل برای ادامه تحصیل ثبت نام میکند ، بابت هر نیمسال نصف شهریه ثابت را میبایست پرداخت نمایند.
 
استرداد شهریه و انصراف از تحصیل
*
درصورتی که دانشجو  )به غیر از دانشجویان دکتری حرفه ای گروه پزشکی ( در بدو ورود و پس از ثبت نام تا قبل از تاریخ 30مهر برای ورودی های نیمسال اول و 30 بهمن ماه برای ورودی های نیمسال دوم درخواست انصراف خود را در واحد ثبت نمایند مشمول هزینه انصراف نمی شوند و چنانچه تا قبل از تاریخ 30 آذرماه برای ورودی های نیمسال اول و 31 اردیبهشت ماه برای ورودی های نیمسال دوم درخواست انصراف دهند 50 % کل شهریه )پایه و متغییر( وصول و مابقی استرداد می شود.
 
*
فرمول محاسبه هزینه انصراف:
 
(تعداد ترم های ثبت نام شده کل ترمها )* نصف شهریه ثابت

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شهریه ثابت (نرخ 97)

کل شهریه برآوردی (ریال)

 
 
کارشناسی پیوسته

مهندسی معماری 9،441،694 24،000،000
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 8،032،943 16،000،000
مهندسی شیمی 9،441،694 18،000،000
مهندسی شهرسازی 9،441،694 20،000،000
مهندسی عمران 8،032،943 19،000،000
مهندسی صنایع 8،032،943 18،000،000
حسابداری 4،556،747 12،000،000
حقوق 4،556،747 12،000،000
علوم سیاسی 4،556،747 12،000،000

کارشناسی ارشد
تمامی رشته های  غیر از علوم انسانی 20،801،107 38،000،000
تمامی رشته های علوم انسانی 19،183،269 32،000،000

 


** توجه گردد که مبلغ های اعلامی شهریه ثابت با نرخ 97 و به صورت علی الحساب می باشد  که پس از اعلام نرخ جدید از طرف ساز مان مرکزی ، از طریق سایت به دانشجویان ابلاغ می گردد.**