تقویم آموزشی نیمسال تابستان 98-97

تقویم آموزشی نیمسال تابستان 98-97

 

 

 

 

 

 

 انتخاب واحد و ثبت نام : از تاریخ  98/4/8  لغایت 98/4/13

 

شروع کلاسها:  98/4/15

 

پایان کلاسها:  98/5/24

 

امتحانات : از تاریخ 98/5/26 لغایت 98/5/31