مسابقات کشتی آزاد و فرنگی

مسابقات کشتی آزاد و فرنگی

قابل توجه دانشجویان (آقایان) :

به اطلاع آندسته از دانشجویان محترمی که قصد شرکت در مسابقات کشتی فرنگی و آزاد را دارند حداکثر تا تاریخ 19/4/98 به آقای رسولی نژاد مسئول تربیت بدنی با شماره تلفن 09355227729 تماس حاصل نمایند.