انتخابات انجمن علمی دانشجویی شهرسازی

انتخابات انجمن علمی دانشجویی شهرسازی

انتخابات انجمن علمی دانشجویی شهرسازی 

به اطلاع دانشجویان محترم رشته شهرسازی می رساند انتخابات انجمن علمی دانشجویی شهرسازی در تاریخ 25/2/98 ساعت 9 صبح در کلاس 1102 برگزار می گردد. لذا از کلیه دانشجویان رشته شهرسازی برای حضور و شرکت در انتخابات دعوت به عمل می آید.