اطلاعیه برگزاری مسابقات ورزشی

اطلاعیه برگزاری مسابقات ورزشی

قابل توجه دانشجویان محترم

اطلاعیه برگزاری مسابقات ورزشی

 

جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به دفتر آقای رسول نژاد مراجعه نمائید.

ردیفمسابقه
جنسیتزمان برگزاری
مهلت ثبت نام
1تنیس روی میز
برادران9 و 10 اردیبهشت ماه
8 اردیبهشت ماه
2تنیس روی میزخواهران11 اردیبهشت ماه9 اردیبهشت ماه
3شطرنجبرادران11 اردیبهشت ماه9 اردیبهشت ماه
4شطرنجخواهران12 اردیبهشت ماه10 اردیبهشت ماه