کارگاه آموزشی گام های 1 گانه پوشش ملی صادرات

کارگاه آموزشی گام های 1 گانه پوشش ملی صادرات

کارگاه آموزشی گام های 1 گانه پوشش ملی صادرات

به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم می رساند به منظور آموزش بازاریابی در سطح ملی و بین المللی کارگاه آموزشی گام های 1 گانه پوشش ملی صادرات در تاریخ 10 اردیبهشت ماه در سالن شهید مطهری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت رایگان برگزار می گردد.

لذا علاقه مندان می توانند به آدرس اینترنتی https://evand.com مراجعه نمایند.