قابل توجه کلیه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد

به استحضار می رساند نظر به اجرای طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی سامانه پژوهشیار که برای بارگذاری پروپزال دانشجویان طراحی گردیده است در حال گسترش و شروع به کار می باشد لذا خواهشمند است اعضای محترم هیات علمی ودانشجویان محترم کارشناسی ارشد نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور به نشانی https://ris.iau.ac.ir  مراجعه و ثبت نام کنند.