برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

 

زمان : دهه اول و دوم بهمن ماه 

 

مکان: طبقه اول دانشگاه