برگزاری مراسم سوگواری و سخنرانی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)

برگزاری مراسم سوگواری و سخنرانی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)

برگزاری مراسم سوگواری و سخنرانی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)

 

 

زمان : چهارشنبه 97/11/17 بعد از نماز ظهر و عصر

مکان : نمازخانه واحد